คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
ตั้งแต่วันที่ 03/01/2566 เวลา 08:00 น. ให้สมาชิกทุกท่านทำการเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานตามที่แจ้งด้านล่าง
  
ลูกค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้

G4 ให้เพิ่มตัวอักษร D นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

GG , KD , KG ,KY , KZ ให้เพิ่มตัวอักษร I นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

KA , KC , KH , KJ , KL , KM , KP , KQ , KR , KS , KV ให้เพิ่มตัวอักษร J นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

KB ,KT , KU , MT , PC , PE , PF ให้เพิ่มตัวอักษร M นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

D3 , D4 , D5 ให้เพิ่มตัวอักษร N นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

G5 , G6 , G7 , G9 ให้เพิ่มตัวอักษร Q นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

MJ , ML , MQ , MS , MV , MW , MX , PT ให้เพิ่มตัวอักษร T นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

AA , BF , BO , BY , CC , CH , CJ , CS , CT , JM , KF , KI , ME , NA , NJ , NN , NT , OC , PA , PG , PX , SK , TB , TG , TQ , TY , TZ ให้เพิ่มตัวอักษร U นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

AS , HA , HB , HC , HD , HE , HF , HG , NQ , NR , NW , NX , RO , RP , RQ , RT , RW , RX , RY ให้เพิ่มตัวอักษร V นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

V2 , V5 , V8 , V9 , W3 , W4 , W5 , W6 , W7 , W8 , W9 ให้เพิ่มตัวอักษร W นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

BJ , BP , CK , DA , DB , ST ให้เพิ่มตัวอักษร X นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

JR , JT , JW , JX , JY , JZ , TF ให้เพิ่มตัวอักษร Y นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

Z4 , ZA , ZW ให้เพิ่มตัวอักษร Z นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร